Online college over het Tsjechisch - Karoška, koronápad, rouškomat ofwel Flexibele stabiliteit in de Tsjechische woordenschat.

do 14. 05. 2020 18:00 Het evenement vindt online plaats

De Tsjechische Centra nodigen u uit voor een college van Michaela Lišková over Flexibele stabiliteit in de Tsjechische woordenschat. Dit college is bedoeld voor bohemisten, studenten Tsjechisch en landgenoten wereldwijd en zal enkel in het Tsjechisch en zonder tolk gegeven worden.

Michaela Lišková, PhD MA van de sectie hedendaagse lexicologie en lexicografie van Ústav pro jazyk český AV ČR geeft een lezing met als thema: Flexibele stabiliteit in de Tsjechische woordenschat. Het college gaat over actuele veranderingen in de Tsjechische woordenschat in met name de huidige situatie tijdens de pandemie, waarin voornamelijk de sterke toename van zogenaamde coronawoorden zeer opvallend is. Het college bestaat uit onder andere een neologismenquiz en zal worden afgesloten in discussievorm.

De registratie van het college is terug te vinden op YouTube van Czech Centres.


V současné pandemické situaci je nápadný zejména prudký nárůst tzv. koronaslov, která jsou nezřídka expresivní, vynalézavá, neuzuální, humorná. V ústavní neologické databázi Neomat (neologismy.cz) nebo v otevřeném slovníku Čeština 2.0 (cestina20.cz) jsou jich dokladovány již stovky. Týkají se mj. označení viru a nemoci (koronáč, kovídek), ochranných pomůcek (roušičky, rouškomat), práce a školy z domova (covideokonference, škola v pyžamu) či dětí zplozených/narozených za pandemie (koroňátko, koroniálové). Zásadním předpokladem pro začlenění nově utvořeného slova do lexikonu je přetrvání jevu, který pojmenovává. Naprostá většina aktuálních jazykových novinek tak patrně bude brzy plnit jen funkci kroniky doby.
Přednáška se bude věnovat soudobým proměnám slovní zásoby češtiny (vedle zmíněného také novým výrazům, které reagovaly na povodně 21. století nebo na klimatický aktivismus), její součástí bude neologický kvíz a závěrečná diskuse.

Přednášku můžete zpětně zhlédnout na YOUTUBE kanálu Českých center (Czech Centres)

Evenementinformatie

  • Naam evenement/activiteit: Online college over het Tsjechisch - Karoška, koronápad, rouškomat ofwel Flexibele stabiliteit in de Tsjechische woordenschat.
  • Datum: do 14. 05. 2020
  • Time: 18:00
  • Adres: Het evenement vindt online plaats

Vergelijkbare evenementen en activiteiten