Online college over het Tsjechisch - No nevim no aneb diskurzní markery v češtině

do 21. 01. 2021 18:00 Het evenement vindt online plaats

De Tsjechische Centra nodigen u uit voor een online college van Lucie Jílková over de spontane elementen van het Tsjechisch. Dit college is bedoeld voor bohemisten, studenten Tsjechisch en landgenoten wereldwijd en zal enkel in het Tsjechisch en zonder tolk gegeven worden.

Tzv. diskurzní markery (DM) jsou jedním z typických rysů spontánního mluveného jazyka. Najdeme je v každém jazyce. V angličtině jsou jimi třeba: well, so, oh; v ruštině: да, ну, так; v němčině: ja, achso, jetzt a v češtině: no, jako, tak, prostě, hele. Tato krátká slůvka mají v jazyce mnoho funkcí. Mluvčí jimi zahajují a ukončují své promluvy, jejich prostřednictvím si udržují slovo, nebo slovo předávají druhému. DM mohou signalizovat opravy, mluvčí jimi vyjadřují postoje k řečenému (viz třeba přitakávací "hm", jímž dáváme najevo, že druhému nasloucháme) apod. Zajímavými DM jsou také hezitace, tedy zvuky v češtině realizované jako středová samohláska [ə], u nichž rovněž můžeme určit mnoho různých funkcí. Některé DM se užívají pouze v určité části České republiky, např. DM "jak kdyby" (ten výzkum jak kdyby teprve začíná) se typicky užívá na Moravě a ve Slezsku, DM "viď" zase v Čechách (byli jste viď zvyklí že...). V přednášce si některé DM a jejich funkce představíme na ukázkách z nahrávek spontánních rozhovorů. 

Mgr. Lucie Jílková, Ph.D.,(*1972) pracuje v oddělení stylistiky a sociolingvistiky Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky. Studovala na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze obory obecná lingvistika, fonetika a maďarská filologie. Doktorské studium absolvovala tamtéž. Věnuje se stylistice, fonetice a elektronické komunikaci. V nedávné době autorsky přispěla do monografií Stylistika mluvené a psané češtiny a Syntax mluvené češtiny. 

Záznam přednášky můžete sledovat ZDE.

Evenementinformatie

  • Naam evenement/activiteit: Online college over het Tsjechisch - No nevim no aneb diskurzní markery v češtině
  • Datum: do 21. 01. 2021
  • Time: 18:00
  • Adres: Het evenement vindt online plaats

Vergelijkbare evenementen en activiteiten