Online college over het Tsjechisch - Nedělej Zagorku! de bronnen van de nieuwe spreekwoorden

do 15. 10. 2020 18:00 Het evenement vindt online plaats

De vierde college uit de reeks gefocust op de Tsjechische taal. Deze online college kunt u volgen via Zoom op donderdag 15. 10. 2020 om 18:00 uur. Registratie is verplicht om te kunnen inloggen. Deze lezing over de Tsjechische taal is in het Tsjechisch.

Objevit nové frazémy v češtině je těžší než objevit jednotlivá slova. Tato spojení jsou nenápadnější, méně častá, zpočátku se tváří jako nahodilá spojení více slov. A hlavně si dlouho nemůžeme být jisti, že se skutečně frazémy stanou, tedy že je Češi budou používat a budou jim rozumět. Přednáška se zaměří na to, jakými cestami se dnes do češtiny tyto víceslovné jednotky dostávají, a pokusí se ukázat i některé „vítěze“, kteří v současné češtině zůstávají. Spolu s posluchači se zamyslíme i nad tím, proč se jim to podařilo.

PhDr. Marie Kopřivová, Ph.D. (*1972) vystudovala češtinu a historii na Masarykově univerzitě v Brně, doktorské studium korpusové lingvistiky absolvovala na Univerzitě Karlově v Praze. Pracuje v sekci mluvených korpusů v Ústavu Českého národního korpusu FF UK. Odborně se věnuje především české frazeologii, frazeografii a korpusovému zpracování mluveného jazyka; v těchto oblastech vede speciální kurzy na FF UK. Dále se zabývá lexikologií a korpusovou lingvistikou.  

Evenementinformatie

  • Naam evenement/activiteit: Online college over het Tsjechisch - Nedělej Zagorku! de bronnen van de nieuwe spreekwoorden
  • Datum: do 15. 10. 2020
  • Time: 18:00
  • Adres: Het evenement vindt online plaats

Vergelijkbare evenementen en activiteiten