Verwerking persoonsgegevens

Tsjechische centra, een gesubsidieerde organisatie van het Ministerie van Buitenlandse Zaken van Tsjechië, gevestigd te Václavské náměstí 816/49, 110 00 Praha 1, identificatienr.: 48546038 (hierna ‘TC’) verwerkt en beschermt persoonsgegevens gedurende het volbrengen van haar taken in overeenstemming met de verplichtingen die voortvloeien uit de geldende wettelijke voorschriften betreffende verwerking en bescherming van persoonsgegevens, in het bijzonder in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming van het Europees Parlement en de Raad (EU) nr. 2016/679, (hierna ‘GDPR’).

Persoonsgegevens worden beheerd en verwerkt voor doeleinden ter uitvoering van de activiteiten van TC, die voortvloeien uit de oprichtingsakte van gesubsidieerde organisatie Tsjechische centra van 8 december 2017, uit de statuten van Tsjechische centra van 8 december 2017 en met als doel het publiek over deze activiteiten te informeren.