O nás


Česká centra jsou financovaná Ministerstvem zahraničních věcí České republiky. Jsou zásadním nástrojem veřejné diplomacie zahraniční politiky a posilují dobré jméno České republiky. Jako kulturní organizace jsou členem sítě evropských kulturních institutů EUNIC. Reprezentují naši zemi v řadě kulturních a společenských oblastí: od umění a kreativního průmyslu po propagaci úspěchů české vědy a inovace.

Česká centra se zabývají také výukou češtiny v zahraničí. Připojují se k mezinárodním projektům a slouží jako platforma pro rozvoj mezinárodního kulturního dialogu. V současnosti funguje na třech světadílech 25 center - vedle Českých center spravují také České domy v Moskvě, Jeruzalémě a Bratislavě.


V Nizozemí působí České centrum od roku 1994, nejprve v Haagu a od roku 2009 v Rotterdamu. České centrum poskytuje široké veřejnosti bohaté informace o Česku a organizuje množství aktivit s vazbou na Českou republiku. Přitom často spolupracuje s nizozemskými partnery. Vedle kulturních akcí jsou na programu centra také akce zaměřené na politická, historická nebo společenská témata. Na nich se podílí také zástupci akademické obce a vládních i evropských organizací.

České centrum

Westersingel 9

3014 GM Rotterdam
e-mail: [email protected]
website: rotterdam.czechcentres.cz

25 Poboček na 3 kontinentech

Stačí nám
napsat

[email protected]
010-225 17 13

Kontaktní formulář