Přednáška o češtině - Karoška, koronápad, rouškomat aneb Pružná stabilita ve slovní zásobě češtiny.

Čt 14. 05. 2020 18:00 Online událost

Srdečně Vás zveme ke sledování on-line přednášky o češtině Mgr. Michaely Liškové, Ph.D. z oddělení současné lexikologie a lexikografie Ústavu pro jazyk český AV ČR s názvem Karoška, koronápad, rouškomat aneb Pružná stabilita ve slovní zásobě češtiny. Přednáška bude vysílána v českém jazyce přes platformu Zoom ve čtvrtek 14.5.2020 od 18:00 českého času.

V současné pandemické situaci je nápadný zejména prudký nárůst tzv. koronaslov, která jsou nezřídka expresivní, vynalézavá, neuzuální, humorná. V ústavní neologické databázi Neomat (neologismy.cz) nebo v otevřeném slovníku Čeština 2.0 (cestina20.cz) jsou jich dokladovány již stovky. Týkají se mj. označení viru a nemoci (koronáč, kovídek), ochranných pomůcek (roušičky, rouškomat), práce a školy z domova (covideokonference, škola v pyžamu) či dětí zplozených/narozených za pandemie (koroňátko, koroniálové). Zásadním předpokladem pro začlenění nově utvořeného slova do lexikonu je přetrvání jevu, který pojmenovává. Naprostá většina aktuálních jazykových novinek tak patrně bude brzy plnit jen funkci kroniky doby.
Přednáška se bude věnovat soudobým proměnám slovní zásoby češtiny (vedle zmíněného také novým výrazům, které reagovaly na povodně 21. století nebo na klimatický aktivismus), její součástí bude neologický kvíz a závěrečná diskuse.

Přednášku můžete zpětně zhlédnout na YOUTUBE kanálu Českých center (Czech Centres)

Informace o události

  • Název události: Přednáška o češtině - Karoška, koronápad, rouškomat aneb Pružná stabilita ve slovní zásobě češtiny.
  • Datum: Čt 14. 05. 2020
  • Čas: 18:00
  • Adresa: Online událost

Podobné události