Služby

České centrum je nezisková organizace nabízející své služby nejširší veřejnosti v oblasti kultury, ekonomiky a cestovního ruchu. Kromě všeobecného informačního servisu nabízí České centrum také bohatý program propagující Českou republiku v Nizozemsku.

České centrum při pořádání akcí v celém Nizozemsku spolupracuje s řadou institucí (radnice, knihovny, festivaly, nadace, družební města aj.), které se často výrazně podílejí na financování jednotlivých projektů. Kromě kulturních projektů České centrum spoluorganizuje řadu akcí zaměřených na aktuální politická, historická a společenská témata ve spolupráci s akademickou obcí, zastupitelskými úřady a evropskými institucemi.

České centrum v Rotterdamu momentálně nepořádá ve svých prostorách jazykové kurzy češtiny. Návštěvníkům je k dispozici knihovna.